<< < 123456789101112131415161718192021 > >>
  <   >  

 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW

ROZDANIE 9

N
EW

S  A 6 2
H  A K 8 6
D  A Q 2
C  K 6 4
 
S  9 3
H  Q J 7 3
D  J 8 4 3
C  A 9 5
9S  Q 7 4
H  5 4 2
D  K 10 6
C  J 10 3 2
 S  K J 10 8 5
H  10 9
D  9 7 5
C  Q 8 7
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N11111088 E22344
S1010988 W22344
Minimax: 3N N, +460
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey

 

 Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-07-23 o 19:20:15